dżusta

380 tekstów – auto­rem jest dżus­ta.

Nie udźwig­niesz ciężaru życia nie przechodząc pełne­go tre­nin­gu pod­nosze­nia się po porażkach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2016, 10:08

O człowieku naj­więcej mówi je­go his­to­ria...w przeglądar­ce internetowej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 kwietnia 2014, 20:25

Tak dużo wiem...nie o wszys­tkim jed­nak mogę pamiętać.

:] 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2014, 21:07

Zbyt dużo mnie jest by się sobą nie podzielić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 lutego 2014, 21:40

Ocze­kując przez cały czas cze­goś nadzwyczaj­ne­go, nie da­jesz so­bie szan­sy na zbu­dowa­nie te­go włas­ny­mi rękami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 marca 2013, 14:39

Być skałą, która sa­ma wy­biera drążące ją krople. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2012, 10:07

Tak strasznie mi cię brakuje...czasie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2012, 21:06

Cały czas mam wrażenie, że będzie jeszcze lepiej.
Nie wiem tyl­ko czy to op­ty­mizm przyszłości czy pe­symizm teraźniejszości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2012, 22:43

Każdy z nas jest nosicielem
przy­naj­mniej jed­nej cieka­wej opowieści. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 maja 2012, 18:44

Najłat­wiej opa­nować krok tańca, które­go aku­rat nie chcę znać: je­den do przo­du, dwa do tyłu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2012, 18:21

dżusta

I am who I am :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dżusta

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 października 2016, 21:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie udźwig­niesz ciężaru życia [...]

8 września 2016, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie udźwig­niesz ciężaru życia [...]

8 września 2016, 10:11dżusta sko­men­to­wał tek­st Życie ma sens do­piero, [...]

11 września 2014, 13:32Sienki sko­men­to­wał tek­st Są dni gdy nie [...]